ĐỈNH CAO CỦA CHẤT LƯỢNG

_BẢO HÀNH 10 NĂM -> Khung Xương Gỗ Dầu loại 1 (Hoặc 15 NĂM -> Gõ Đỏ tùy khách đặt). 

_NHÀ XƯỞNG LÀ ĐẤT NHÀ CHÍNH CHỦ XƯỞNG ĐỨNG TÊN => TRAO NGAY 1 TỶ VND TIỀN MẶT CHO BẤT KỲ AI PHÁT HIỆN LÀM KHÔNG ĐÚNG THỎA THUẬN.

 

 

Sofa Góc

Sofa Góc G-15

Sofa Góc G-15

Giá $42,000,000
Sofa Góc G-54

Sofa Góc G-54

Giá $42,000,000
SOFA GÓC G-55

SOFA GÓC G-55

Giá $42,000,000
SOFA GÓC G-56

SOFA GÓC G-56

Giá $42,000,000
Sofa Góc G-53

Sofa Góc G-53

Giá $42,000,000
Sofa Góc G-11

Sofa Góc G-11

Giá $42,000,000
Sofa Góc G-21

Sofa Góc G-21

Giá $42,000,000
Sofa góc G-04

Sofa góc G-04

Giá $42,000,000
Sofa Góc G-12

Sofa Góc G-12

Giá $42,000,000
Sofa Góc G-41

Sofa Góc G-41

Giá $42,000,000
Sofa Góc G-10

Sofa Góc G-10

Giá $42,000,000
Sofa Góc G-13

Sofa Góc G-13

Giá $42,000,000

Sofa Bộ

Amchair

SOFA CHỮ U

SOFA CHỮ U SU-05

SOFA CHỮ U SU-05

Giá $46,600,000
SOFA CHỮ U SU-02

SOFA CHỮ U SU-02

Giá $52,600,000
SOFA CHỮ U SU-01

SOFA CHỮ U SU-01

Giá $52,600,000
SOFA CHỮ U SU-03

SOFA CHỮ U SU-03

Giá $55,600,000
SOFA CHỮ U SU-04

SOFA CHỮ U SU-04

Giá $46,600,000
SOFA CHỮ U SU-06

SOFA CHỮ U SU-06

Giá $52,600,000

LOUNGE CHAIRS

LOUNGE CHAIRS LG-01

LOUNGE CHAIRS LG-01

Giá $20,600,000
LOUNGE CHAIRS LG-02

LOUNGE CHAIRS LG-02

Giá $20,600,000
LOUNGE CHAIRS LG-03

LOUNGE CHAIRS LG-03

Giá $15,600,000