Amchair A-10
  • Amchair A-10
  • Amchair A-10
  • Amchair A-10
  • Amchair A-10
  • Amchair A-10

Amchair A-10

  • 10.800.000 ₫
  • 443885
  • Amchair

KÍCH THƯỚC CHUẨN 0,82 x 0,86 x 0,86 m + Đôn 0,5 x 0,6m

KHUNG SƯỜN  ĐƯỢC ĐÓNG 100% GỖ DẦU LOẠI 1 (NÓI KHÔNG VỚI VÁN ÉP)

KHUNG SƯỜN ĐƯỢC ĐÓNG 100% GỖ GÕ ĐỎ (NÓI KHÔNG VỚI VÁN ÉP)

NỆM MÚT D40+THUN,LÒ XO

NỆM NGỒI 15cm KYMDAN MỚI CHÍNH PHẨM

BỌC VẢI THỔ NHĨ KỲ

BỌC VẢI THỔ NHĨ KỲ

10.800.000 VND

19.600.000 VND

 

 

Recently Viewed Products