LOUNGE CHAIRS LG-03

LOUNGE CHAIRS LG-03

  • 15.600.000 ₫
  • 444053
  • LOUNGE CHAIRS

KÍCH THƯỚC CHUẨN 2000 x 800 x 850mm (hoặc theo YÊU CẦU)

KHUNG SƯỜN  ĐƯỢC ĐÓNG 100% GỖ DẦU LOẠI 1 (NÓI KHÔNG VỚI VÁN ÉP)

KHUNG SƯỜN ĐƯỢC ĐÓNG 100% GỖ GÕ ĐỎ (NÓI KHÔNG VỚI VÁN ÉP)

NỆM MÚT D40+THUN,LÒ XO

NỆM NGỒI 10cm KYMDAN MỚI CHÍNH PHẨM

BỌC VẢI NHẬP ĐÀI LOAN

BỌC VẢI ĐÀI LOAN

15.600.000 VND

24.000.000 VND

Recently Viewed Products