Sofa Bộ B-13

Sofa Bộ B-13

  • 33.000.000 ₫
  • 443766
  • Sofa Bộ

KÍCH THƯỚC CHUẨN 2200 x 880 x 880mm + Amchair 850 x 860 x 820mm (hoặc theo YÊU CẦU)

KHUNG SƯỜN  ĐƯỢC ĐÓNG 100% GỖ DẦU LOẠI 1 (NÓI KHÔNG VỚI VÁN ÉP)

KHUNG SƯỜN ĐƯỢC ĐÓNG 100% GỖ GÕ ĐỎ (NÓI KHÔNG VỚI VÁN ÉP)

NỆM MÚT D40+THUN,LÒ XO

NỆM NGỒI 15cm KYMDAN MỚI CHÍNH PHẨM

BỌC TOÀN BỘ DA BÒ THẬT ITALIA

BỌC TOÀN BỘ DA BÒ THẬT ITALIA

BĂNG DÀI 2M2: 24.000.000 VND 

AMCHAIR: 9.000.000 VND

BĂNG DÀI 2M2: 40.000.000 VND 

AMCHAIR: 19.000.000 VND

Recently Viewed Products