Sofa Bộ B-19

Sofa Bộ B-19

  • 25.000.000 ₫
  • 443772
  • Sofa Bộ

KÍCH THƯỚC CHUẨN 2100 x 850 x 850mm + Đôn 500 x 750 x 420mm

KHUNG SƯỜN  ĐƯỢC ĐÓNG 100% GỖ DẦU LOẠI 1 (NÓI KHÔNG VỚI VÁN ÉP)

KHUNG SƯỜN ĐƯỢC ĐÓNG 100% GỖ GÕ ĐỎ (NÓI KHÔNG VỚI VÁN ÉP)

NỆM MÚT D40+THUN,LÒ XO

NỆM NGỒI 10cm KYMDAN MỚI CHÍNH PHẨM

BỌC TOÀN BỘ DA BÒ THẬT ITALIA

BỌC TOÀN BỘ DA BÒ THẬT ITALIA

25.000.000 VND 

42.000.000 VND

Recently Viewed Products