SOFA CHỮ U SU-03
  • SOFA CHỮ U SU-03
  • SOFA CHỮ U SU-03
  • SOFA CHỮ U SU-03
  • SOFA CHỮ U SU-03

SOFA CHỮ U SU-03

  • 55.600.000 ₫
  • 444040
  • SOFA CHỮ U

 

 

KÍCH THƯỚC CHUẨN 1m8 x 4m x 2m8 + Bàn 0,8 x 0,8 m + Mặt Kính cường lực 10mm

KHUNG SƯỜN  ĐƯỢC ĐÓNG 100% GỖ DẦU LOẠI 1 (NÓI KHÔNG VỚI VÁN ÉP)

KHUNG SƯỜN ĐƯỢC ĐÓNG 100% GỖ GÕ ĐỎ (NÓI KHÔNG VỚI VÁN ÉP)

NỆM MÚT D40+THUN,LÒ XO

NỆM NGỒI 10cm KYMDAN MỚI CHÍNH PHẨM

BỌC TOÀN BỘ DA BÒ THẬT ITALIA

BỌC TOÀN BỘ DA BÒ THẬT ITALIA

55.600.000 VND

102.000.000 VND

Recently Viewed Products