SOFA CHỮ U SU-05
  • SOFA CHỮ U SU-05
  • SOFA CHỮ U SU-05
  • SOFA CHỮ U SU-05
  • SOFA CHỮ U SU-05

SOFA CHỮ U SU-05

  • 46.600.000 ₫
  • 444042
  • SOFA CHỮ U

 

KÍCH THƯỚC CHUẨN 2m5 x 3m6 x 1m8 

KHUNG SƯỜN  ĐƯỢC ĐÓNG 100% GỖ DẦU LOẠI 1 (NÓI KHÔNG VỚI VÁN ÉP)

KHUNG SƯỜN ĐƯỢC ĐÓNG 100% GỖ GÕ ĐỎ (NÓI KHÔNG VỚI VÁN ÉP)

NỆM MÚT D40+THUN,LÒ XO

NỆM NGỒI 10cm KYMDAN MỚI CHÍNH PHẨM

BỌC TOÀN BỘ DA BÒ THẬT ITALIA

BỌC TOÀN BỘ DA BÒ THẬT ITALIA

46.600.000 VND

92.000.000 VND

Recently Viewed Products