Sofa Góc G-10

Sofa Góc G-10

  • 42.000.000 ₫
  • 443714
  • Sofa Góc

KHUNG SƯỜN  ĐƯỢC ĐÓNG 100% GỖ DẦU LOẠI 1

KHUNG SƯỜN ĐƯỢC ĐÓNG 100% GỖ GÕ ĐỎ 

NỆM MÚT D40+THUN,LÒ XO

NỆM NGỒI 10cm KYMDAN MỚI CHÍNH PHẨM

BỌC DA BÒ THẬT RINO MASSTROTTO

BỌC TOÀN BỘ DA BÒ THẬT RINO ITALIA 

KT 2m8 x 1m7: 42.000.000 VND

KT 2m8 x 1m7: 69.000.000 VND

Recently Viewed Products